Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleridir.

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı  başına enerji tüketiminin verimliliği esas alınarak planlamalar yapılmaktadır. Yapılan planlamalar doğrultusunda  tesisin enerji tüketim karakteristiği ve enerji tüketen tüm sistemlerinin detaylı analizi yapılır. Enerji izleme sistemleriyle uygulamalar haftalık ve aylık olarak izlenir, kontrol edilir.

 

 

 

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

Enerji Yöneticisi Yükümlülüğü:

  1. Toplam 20.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan Ticari ve Hizmet Binaları,
  2. Toplam 10.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan Kamu Binaları,
  3. Toplam yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmeler,

Organizasyonlarında Enerji Yöneticisi bulundurmak zorundadır.

5627 sayılı Enerji verimliliği kanununa bağlı olarak kanuna uygun çalışmayan tesislerde bazı cezai yaptırımlar uygulanmaktadır:

5267 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Kanunda Ön Görülen Para Cezaları (TL) 2017 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL) 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (TL)
(a) Bendinin (2) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarları

10.000

50.000

19.700

98.524

22.550

112.780

(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarları 500 980 1.121
(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarları 5.000 9.848 11.273
(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarları 20.000 39.404 45.105
(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarları 20.000 39.404 45.105