ISO 50001 Enerji

Yönetimi


Sistem, enerji yönetimi faaliyetlerinin tamamını kapsar. Uygun düzenleme ve yönetimin standart haline gelmesini amaçlar. Enerji yöneticisi ya da birimi görevlendirmekle yükümlü tüm kurumlar enerji yönetimi sistemini TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kullanım kılavuzu ve şartlar standardına uygun şekilde oluşturmalıdır.

Üreticiler, şirketler, kamu hizmetleri, enerji hizmeti şirketleri ve diğer kuruluşlar maliyetleri ve karbon emisyonlarını azaltmak için ISO 50001’i kullanmaktadır. Eylül 2017 itibarıyla, dünya genelinde 12.000’den fazla site, ISO 50001 sertifikasına sahiptir. ISO 50001’in büyümesi, artan sayıda şirketin ISO 50001’i kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerine ve tedarikçi gereksinimlerine entegre etmesiyle hızlanacaktır.

Bu entegrasyon, Enerji Yönetimi standardı olan sertifikasyona ulaşarak, tesisiniz birçok avantajdan yararlanacaktır:

  • Azaltılmış sera gazı (GHG) emisyonları ve karbon ayak izi
  • Küresel kabul görmüş Uluslararası Standart
  • Her kademedeki personel arasında enerji farkındalığının artması
  • Geliştirilmiş operasyonel verimlilikler ve bakım uygulamaları
  • Müşteriler ve paydaşlar arasında geliştirilmiş kurumsal imaj ve güvenilirlik
  • Mevcut ve gelecekteki gönüllü ve / veya zorunlu enerji verimliliği hedeflerine uyum